Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü Nazım ve Uygulama İmar Planı
Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyünde 146 Ada 506, 518, 520, 533 ve 534 parseller üzerinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (GES)” kurmak amacı ile hazırlanan nazım ve uygulama imar planı İl Genel Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 2018/141 numaralı kararı ile kabul edilerek onaylanmasına müteakip Aksaray İl Özel İdaresi ilan panosunda ve web sitesinde eş zamanlı olarak 23.05.2018 tarihinde ilan edilmiştir.